cena blachodachówki

W celu utrzymania optymalnego wyglądu oraz trwałości blachodachówki, zaleca się po 1 roku dokonać inspekcji pokrycia. Pozwoli to ocenić dalsza częstotliwość inspekcji, mycia i konserwacji dachu. Okres ten jest zależny od środowiska otoczenia. Na szczególną uwagę zasługują miejsca, które nie zostają oczyszczane w sposób naturalny.

Mycie i konserwacja powinna odbyć się w sposób fachowy, czyli stosować środki specjalnie do tego przeznaczone. Należy usuwać liście, trawę, ziemie oraz inne przedmioty. Powinno się oczyścić miejsca gromadzenia się brudu i zanieczyszczeń, gdzie pokrycie nie jest zmywane regularnie przez opady, np. pod występami. Kupujący ma obowiązek udokumentować konserwacje

Wszelkie operacje powinny być tak zorganizowane, aby jak najmniej chodzić po zamocowanych już arkuszach blachodachówki, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia powłoki lakierniczej. Gdy zachodzi taka potrzeba należy stawiać stopy w dnie fali tak, aby nie powodować odkształceń powierzchni blachy oraz uważać czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy. Powstałe wióra podczas ciecia blachy wbite do powierzchni buta, podczas chodzenia po blasze rysują powłokę lakiernicza. Zaleca się stosować obuwie o miękkich podeszwach.

blachodachówka cena
Prawidłowy sposób chodzenia po dachu z blachodachówki

UWAGI:
Powłoka lakiernicza blachodachówki w zależności od rodzaju materiału nie ulega zmianom po wystawieniu na działanie warunków klimatycznych w konkretnej klasyfikacji środowiskowej, zgodnie z obowiązującą norma PN-EN 12944-2:2001 w dłuższych okresach czasu (określonych gwarancją) pod warunkiem że zapewni się utrzymanie pokrycia w dobrym stanie poprzez regularne mycie oraz unikanie kontaktu pokrytej powierzchni z materiałami powodującymi korozję, czy tez wysokim poziomem zanieczyszczeń.
W tym okresie pokrycie dachowe nie powinno ulec zmianom, ale mogą nastąpić zmiany w wyglądzie zewnętrznym, jak np. zmatowienie powodujące powolną zmianę koloru i połysku.
Bardziej gwałtowne pogorszenie się jakości może powstać w wypadku wystawienia pokrycia na działanie szczególnie surowych lub ciężkich warunków, takich jak wysoki poziom UV, bezpośrednia emisje szkodliwych dymów lub niezmywalnych przez deszcz powierzchni.